Single Blog Title

This is a single blog caption

Phát hành Sách Trắng về Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam năm 2013

Phát hành Sách Trắng về Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam năm 2013
Đánh giá!

Xưởng thiết kế web Việt Tâm Đức chuyên thiết kế đào tạo truyền nghề cho thợ làm web, đội ngũ kỹ thuật đã từng làm hàng trăm dự án và đã được khách hàng đánh giá rất cao về tay nghề kỹ thuật sẽ truyền đạt lại cho học viên.

Chiều ngày 16/09/2013, tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du – Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức họp báo phát hành Sách Trắng về Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam năm 2013.

Đây là năm thứ 5, Ban Chỉ đạo quốc gia về Công nghệ thông tin và Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng các cơ quan xây dựng và xuất bản cuốn sách.

Sách Trắng về Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam năm 2013

Cuốn sách cung cấp thông tin, số liệu thuộc các lĩnh vực của ngành công nghệ thông tin và truyền thông như Sách Trắng các năm trước bao gồm:

Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông; công nghiệp công nghệ thông tin, bưu chính, viễn thông, phát thanh – truyền hình; ứng dụng công nghệ thông tin; nguồn nhân lực; an toàn thông tin.

Cuốn sách cũng tiếp tục cập nhật thông tin về các văn bản pháp luật, các chiến lược, quy hoạch, chương trình, dự án quốc gia về công nghệ thông tin và truyền thông; các hoạt động hợp tác quốc tế của Việt Nam về công nghệ thông tin và truyền thông;

các sự kiện công nghệ thông tin và truyền thông nổi bật; các tổ chức doanh nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông tiêu biểu tại Việt Nam.

Sách Trắng năm 2013 ngoài những nội dung cơ bản như mọi năm còn bổ sung thêm nhiều nội dung hữu ích như: số thuê bao 3G, số doanh nghiệp đăng ký trong lĩnh vực công nghệ thông tin

doanh thu lĩnh vực phát thanh – truyền hình, số liệu đào tạo nghề về công nghệ thông tin và truyền thông,

nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, danh sách các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin.

Đặc biệt, chuyên mục Những nội dung nổi bật năm 2012 trong Sách Trắng sẽ bao gồm các bài viết hay như:

Ngành Thông tin và Truyền thông triển khai Nghị quyết Trung ương 4 về phát triển hạ tầng thông tin, Internet Việt Nam – 15 năm hội nhập và phát triển,

Giới thiệu Đề án số hóa truyền hình

Đề án truyền dẫn phát sóng truyền hình số mặt đất đến năm 2020.

Sách Trắng năm 2013 được phát hành đến các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan chuyên trách về công nghệ thông tin, các tổ chức nước ngoài hoạt động liên quan đến ngành công nghệ thông tin và truyền thông,

các đại sứ quán có các quan hệ hợp tác về công nghệ thông tin và truyền thông với Việt Nam và các doanh nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông lớn.

Ban Chỉ đạo quốc gia về Công nghệ thông tin và Bộ Thông tin và Truyền thông mong muốn Sách Trắng năm 2013 tiếp tục là tài liệu quan trọng khẳng định sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam đối với quốc tế,

đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước tại Việt Nam.

khóa học html css

chat với thầy Dương