Việt Tâm Đức chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 tại trường THPT Tứ Sơn

Single Blog Title

This is a single blog caption

Việt Tâm Đức chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 tại trường THPT Tứ Sơn

Việt Tâm Đức chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 tại trường THPT Tứ Sơn-Lục Nam-Bắc Giang.

Trong lịch sử phát triển giáo dục Việt Nam, khuyến học, khuyến tài là một đạo lý được dân tộc ta luôn luôn đề cao, truyền bá và phát huy. Trong các thời kỳ dựng nước và giữ nước, người dân Việt Nam lúc nào cũng tâm niệm rằng: “Nhân tài là nguyên khí quốc gia, đạo học là gốc của giáo hóa” và kiên trì nguyên lý đó để xây dựng một quốc gia văn hiến. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng căn dặn: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây; Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Ngày nay, Đảng, Nhà nước ta luôn coi trọng và xác định: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển”; “Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì quốc gia mạnh”.

Ý thức được tầm quan trọng của các chương trình khuyến học và mong một phần sức lực của mình vào công tác khuyến học tại các địa phương, Công ty Cổ Phần Việt Tâm Đức đã trính một phần ngân sách để mua 50 suất quà và một phần học bổng để dành tặng các em học sinh nghèo biết vươn lên trong học tập tại trường THPT Tứ Sơn. việt tâm đức lừa đảo

Tham gia buổi lễ chào mừng ngày hiến chương nhà giáo Việt Nam tại THPT Tứ Sơn

Trong ngày 20/11 lãnh đạo công ty cùng đội ngũ nhân viên đã tới tham dự buổi lễ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam tại trường  THPT Tứ Sơn. Tại đây, giám đốc Dương Văn Bốn đã có bài phát biểu chi ân các thầy giáo nói chung và các thầy cô giáo đã và đang giảng dạy tại trường nói riêng.

Giám đốc Dương Văn Bốn phát biểu trong buổi lễ kỷ niệm

 

Trao quà khuyến học và học bổng cho các em học sinh tại trường THPT Tứ Sơn

 

Ảnh lưu niệm cùng các thầy, cô và các em học sinh tại trường THPT Tứ Sơn

    

 Ảnh lưu niệm cùng các em học sinh tại trường THPT Tứ Sơn   Ảnh lưu niệm cùng các em học sinh trường THPT Tứ Sơn

việt tâm đức lừa đảo

 

chat với thầy Dương