[JOOMLA] Joomla Component là gì?

Single Blog Title

This is a single blog caption

[JOOMLA] Joomla Component là gì?

Học Lập trình website với mã nguồn mở Joomla, học joomla cơ bản, học joomla nâng cao, tìm hiểu về Joomla Component, Nâng cao kỹ năng lập trình website với mã nguồn mở Joomla, Drupal, WordPress.

Joomla Component là một trong các thành phần mở rộng của Joomla!, thực chất nó là một ứng dụng trong hệ thống Joomla!. Component được sử dụng để thực hiện một chức năng lớn nào đó, chẳng hạn như: Cung cấp tin tức, Quảng cáo, Rao vặt, Đặt phòng khách sạn, Bất động sản, Download…
 

Joomla Component là một trong các thành phần mở rộng của Joomla!, thực chất nó là một ứng dụng trong hệ thống Joomla!. Component được sử dụng để thực hiện một chức năng lớn nào đó, chẳng hạn như: Cung cấp tin tức, Quảng cáo, Rao vặt, Đặt phòng khách sạn, Bất động sản, Download…

Một component được hiển thị ở phần trung tâm, hay phần chính (mainbody) của Website.

Các Component mặc định của Joomla!

Trong phiên bản Joomla! 1.5 có tất cả 11 component mặc định được cung cấp kèm theo. Các component này được đặt trong thư mục [Joomla]/components và nằm trong các thư mục con tương ứng với ký hiệu là “com_xyz“.

Danh sách các component và ý nghĩa của chúng

 • com_banners: Quản lý bảng quảng cáo (banner)
 • com_contact: Quản lý các đầu mối liên hệ (contact)
 • com_content: Quản lý và hiển thị bài viết (đây là component quan trọng nhất)
 • com_mailto: Quản lý chức năng gửi/nhận email
 • com_media: Quản lý các tệp đa phương tiện (video, flash, mp3, hình)
 • com_newsfeeds: Quản lý việc lấy tin từ website khác
 • com_poll: Cung cấp chức năng bình chọn
 • com_search: Cung cấp chức năng tìm kiếm
 • com_user: Quản lý thành viên
 • com_weblinks: Quản lý và hiển thị danh mục các website liên kết
 • com_wrapper: Cho phép nhúng một website khác trong cửa sổ của website Joomla

Download các component Joomla khác ở đâu?

Tìm kiếm một Component từ trang JED

Để download một component thực hiện một chức năng chuyên biệt, hoặc để thay thế cho một component nào đó của Joomla, bạn có thể truy cập vào website Joomla Extensions và tìm kiếm theo danh mục chức năng hoặc theo từ khóa mà bạn chỉ định.

Cài đặt Joomla Component

Cài đặt một Component Joomla từ trang quản trị

Giống như các thành phần mở rộng khác (module, plugin, template, language…), để cài đặt một Joomla Component, chúng ta mở trang quản trị và sử dụng menu Extensions >> Install / Unistall

chat với thầy Dương