[JOOMLA] BÀI 4: HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HOST FREE VÀ UPLOAD WEBSITE LÊN HOST ( PHẦN 3)

Single Blog Title

This is a single blog caption
dang ki web

[JOOMLA] BÀI 4: HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HOST FREE VÀ UPLOAD WEBSITE LÊN HOST ( PHẦN 3)

Bài 4: cấu hình lại website sau khi upload lên hosting

Ở bài trước Việt Tâm Đức đã hướng dẫn các bạn upload web lên host free ở bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình lại website với các thông số mới như: Database, Host, User và pass

Bước 1 các bạn tìm đến tập configuration.php và edit tập tin này

 

Bước 2

 

 

Các bạn điền vào các thông số mới Host, user , database và pass vào sau đó lưu lại

Sau khi thực hiện đầy đủ các bước mìn hướng dẫn thì website bạn đã có thể hoạt động rồi ^^

(Bài sau Việt Tâm Đức sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký tên miền dạng .tk miễn phí)

chat với thầy Dương