Tài liệu Illustrator

Tài liệu Illustrator

Nguyên tắc thiết kế logo

Mời bạn đánh giá 5* tại đây   Có nhiều phương pháp thể hiện trong thiết kế logo đẹp. Việc nắm bắt được ý nghĩa của logo cũng như ý nghĩa của các yếu tố cấu thành nên logo như màu sắc, kiểu chữ, hình khối, cách thức tổ chức, sẽ giúp...
Learn More
chat với thầy Dương