Phân tích bảng chỉ số density trong seoquake

Single Blog Title

This is a single blog caption
khóa học photoshop

Phân tích bảng chỉ số density trong seoquake

 

Phân tích chỉ số density  trong công cụ seoquake
bang-chi-so-destiny-seoquake
Keyword: liệt kê các cụm từ khóa lần lượt theo 1 từ, 2 từ, 3 từ… 
Found in: dùng để chỉ từ khóa xuất hiện ở vị trí nào T ( title), K ( keyword), D(description)
Repeats : số lần lặp lại từ khóa trong nội dung bài viết
Density: mật độ % lặp lại của từ khóa
Promience: tỉ lệ % đánh giá mức độ nổi bật của từ khóa đó
Căn cứ vào chỉ số density trên công cụ seoquake giúp bạn phân tích mật độ từ khóa tốt hơn trong khi làm seo, mật đồ từ khóa được khuyên dùng là từ 2% – 5%
Việt Tâm Đức chúc các bạn thành công

 

chat với thầy Dương