HỌC PHP CĂN BẢN| SESSION VÀ COOKIE TRONG PHP

Single Blog Title

This is a single blog caption

HỌC PHP CĂN BẢN| SESSION VÀ COOKIE TRONG PHP

 

HỌC PHP CĂN BẢN | KIẾN THỨC CƠ BẢN TRONG PHP

 

I.LÀM VIỆC VỚI SESSION

1. Định nghĩa Session

Session được hiểu là khoảng thời gian mà người dùng giao tiếp với một ứng dụng bất kỳ hay còn gọi là một phiên làm việc

Một session được bất đầu khi người dùng truy cập vào ứng dụng lần đầu tiên và kết thúc khi người dùng thoát ra khỏi ứng dụng

Mỗi một session hay một phiên làm việc thì được cấp một ID và được lưu trong thư mục thiết lập, trong file php.ini (với tham số session.save_path)

2. Làm việc với Session

a)  Khai báo phiên làm việc với Session

Để sử dụng hay bắt đầu làm việc với session ta sử dụng cú pháp session_start()

Chú ý: Cú pháp này phải nằm trên tất cả các kịch bản HML cũng như các lệnh in ra màn hình như echo(); print(),…

 ví dụ:

<?PHP

session_start ( ) ;

  ?>

b) Khởi tạo một Session

Sau khi đã khai báo một phiên làm việc thì tiếp theo chúng ta phải khởi tạo một Session với việc đăng ký một Session Name với cú pháp đăng ký như sau

<?PHP

session_register (“session_name”);

?>

c) Làm việc với Session

Sau khi đã đăng ký thành công một Session việc tiếp theo đó là khởi tạo cho Session đó một giá trị mà chúng ta mong muốn với cú pháp như sau:

<?PHP

$_SESSION [“session_name”]=”giá trị bất kỳ gán cho session”

?>

Để hiểu rõ hơn về Session chúng ta tiến hành xem xét một ví dụ như sau:

Ví dụ:

Khởi tạo trang dangky_session.php với nội dung như sau:

 

Việt Tâm Đức chúc bạn học php tốt!

chat với thầy Dương