Cách tạo giỏ hàng trong website viết bằng ASP.net

Single Blog Title

This is a single blog caption

Cách tạo giỏ hàng trong website viết bằng ASP.net

Với mỗi ngôn ngữ hay công cụ lập trình website khác nhau chúng ta sẽ có những cách thức viết lên một trang web thương mại điện tử khác nhau nhưng chúng đều có những chức năng căn bản giống nhau: Giỏ hàng điện tử; quản trị sản danh mục sản phẩm; quản trị thông tin thành viên/ khách hàng; quản lý xử lý đơn hàng;… Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách tạo một giỏ hàng trong một trang web điện tử được viết bằng ASP.net như thế nào. Trước tiên chúng ta cần hiểu rõ giỏ hàng là gì?

Khi đến mua hàng tại các siêu thị, bạn cần lấy cho mình một giỏ hàng hoặc một chiếc xe đẩy hàng để chứa những thứ mà bạn muốn mua, trong quá trình mua sắm, bạn có thể chọn hàng cho vào giỏ, tăng giảm số lượng, thay đổi bằng loại hàng hóa khác hoặc bỏ lại một sản phẩm không ưng ý. Những sản phẩm trong giỏ hàng sẽ được lưu trữ tạm thời và được bỏ ra khi thanh toán.

Giỏ hàng trong website thương mại điện tử cũng vậy. Nó cho phép bạn thêm một loại sản phẩm vào giỏ hàng, loại bỏ sản phẩm khác hay tăng giảm số lượng của một sản phẩm nào đó. Sau khi thực hiện chức năng thanh toán, giỏ hàng của bạn sẽ quay về trạng thái rỗng (null).

Dưới đây là cách tạo giỏ hàng trong website điện tử được viết bằng ASP.net

Với bài toán này, chúng ta sẽ sử dụng 3 đối tượng chính là: DataTable và Session và GridView để tạo và hiển thị giỏ hàng.

Trong đó:

+ DataTable đóng vai trò là giỏ hàng.

+ Session được sử dụng để lưu trữ giỏ hàng trong một phiên làm việc.

+ GridView sử dụng để hiển thị thông tin và chỉnh sửa số lượng sản phẩm trong giỏ hàng.

1. Tạo và lưu trữ giỏ hàng

Tạo giỏ hàng với cấu trúc 4 cột chính (ID, Name, Price, Quantity) rồi lưu trữ vào Session.


Hướng dẫn tạo giỏ hàng trong ASP.NET

Hướng dẫn tạo giỏ hàng trong ASP.NET

2. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Đoạn code này là giao thức tương đương việc giỏ hàng nhận thêm 1 sản phẩm với các dữ liệu gửi đến theo phương thức GET.

Đọc các dữ liệu này thông qua Request.QueryString[“key”].

Hướng dẫn cách tạo giỏ hàng trong ASP.NET

Hướng dẫn cách tạo giỏ hàng trong ASP.NET

3. Sửa thông tin giỏ hàng

Đoạn code này tương đương việc giỏ hàng hiểu số lượng sản phẩm trong giỏ hàng đang được thay đổi như thế nào bởi người dùng từ control GridView, thông qua sự kiện SelectedIndexChanging.

Chú ý: Trong phần code hướng dẫn có sử dụng đoạn mã đọc khóa chính của dòng sản phẩm được chọn. Yêu cầu phải cần thiết lập thuộc tính DataKeyNames của GridView là tên khóa chính của nguồn dữ liệu. Trong đoạn code ví dụ dưới đây, DataKeyNames được gắn là ID (cột mã sản phẩm trong giỏ hàng).


Cách tạo giỏ hàng trong ASP.net

 

4. Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng

Đoạn code này sẽ cho phép xóa một sản phẩm trong giỏ hàng với sự kiện RowDeleting của control GridView.


Cach tao gio hang trong asp.net

 

5. Duyệt qua thông tin từng sản phẩm trong giỏ hàng

Để duyệt qua thông tin các sản phẩm trong giỏ hàng rất đơn giản, bạn chỉ cần lấy đối tượng DataTable (giỏ hàng) trong Session[“cart”] rồi dùng vòng lặp để đọc lần lượt các dòng (DataRow) của nó.

Cach tao gio hang trong website viet bang asp.net

Hướng dẫn tạo giỏ hàng trong ASP.NET

 

Như vậy, là việc tạo giỏ hàng trong ASP.net đã được hoàn tất. Chúc các bạn thành công!

 

Bạn muốn có thêm nhiều hơn nữa những kiến thức về lập trình web hãy tham khảo các chương trình đào tạo tại Việt Tâm Đức:

Khóa đào tạo lập trình PHP

khóa học thiết kế web Drupal

Khóa học thiết kế web WordPress

chat với thầy Dương