Bộ lọc Filter|Hoc thiet ke do hoa tren Photoshop

Single Blog Title

This is a single blog caption

Bộ lọc Filter|Hoc thiet ke do hoa tren Photoshop

Trong Photoshop ta có thể thấy có các menu với những ứng dụng khác nhau, giúp ta tạo lên những bức ảnh đẹp mắt mà không tốn quá nhiều công sức. Với những người mới học thiết kế đồ họa thì Menu được sử dụng nhiều nhất để tạo lên các hiệu ứng đặc biệt cho ảnh. Menu Filtes giống như một hộp bút chì màu khổng lồ mà trẻ em thường sử dụng: tô màu, làm sáng, đánh bóng…

Bộ lọc Filters chỉ đơn giản là chương trình xử lý các ảnh hiện tại theo nhiều cách khác nhau. Nếu bạn có một bức ảnh bị hỏng, rách nát.. sử dụng một cách sáng tạo các hiệu ứng Filters sẽ giúp khôi phục lại bức ảnh.

Thử nghiệm với các Filters thường được sử dụng một cách sáng tạo, cố gắng chọn một thành phần ứng dụng cần thiết thay vì sử dụng tất cả hiệu ứng vào một bức ảnh.

 

Filters có thể làm những gì?

Ảnh gốc trước khi sử dụng Filter

Ảnh trước khi sử dụng bộ lọc Filter|hoc photoshop

Bắt đầu với một bức ảnh để so sánh, chúng ta sẽ xem xét ngắn gọn thông qua một số bộ lọc hình ảnh xem sự khác nhau là như thế nào. Sau đây là cách dùng hiệu ứng Filters Photoshop CS5.

 

Filter > Artistic > Colored Pencil

 ứng dụng bộ lọc Filter|hoc thiet ke do hoa photoshop

Filter > Artistic > Cutout

 ứng dụng bộ lọc Filter|hoc thiet ke do hoa photoshop

Filter> Artistic> Watercolor

 ứng dụng bộ lọc Filter|hoc thiet ke do hoa photoshop

 

Filter> Blur> Blur Gassian

 ứng dụng bộ lọc Filter|hoc thiet ke do hoa photoshop

 

Filter> Blur> Motion Blur

 ứng dụng bộ lọc Filter|hoc thiet ke do hoa photoshop

 

Filter> Blur> Radial Blur

 ứng dụng bộ lọc Filter|hoc thiet ke do hoa photoshop

 

Filter> Blur> Smart Blur

 ứng dụng bộ lọc Filter|hoc thiet ke do hoa photoshop

 

Filter> Brush Strokes> Accented Edges

 ứng dụng bộ lọc Filter|hoc thiet ke do hoa photoshop

 

Filter> Distort > Pinch

 ứng dụng bộ lọc Filter|hoc thiet ke do hoa photoshop

 

Filter> Distort > Shear

 ứng dụng Filter|hoc thiet ke do hoa photoshop

 

Filter > Distort > Spherize


 ứng dụng Filter|hoc do hoa photoshop

 

Filter > Noise > Add Noise

 ứng dụng Filter|hoc do hoa photoshop

 

Filter > Noise > Reduce Noise

 ứng dụng Filter|hoc thiet ke do hoa photoshop

 

Filter > Pixelate > Color Halftone

 ứng dụng Filter|hoc thiet ke do hoa photoshop

 

Filter > Pixelate > Crystalize

ứng dụng Filter|hoc thiet ke do hoa photoshop

 

 

Việt Tâm Đức chúc bạn sớm chinh phục được phần mềm thiết kế đồ họa Photoshop

chat với thầy Dương