Kiến thức

Cách tạo theme trong Drupal

Hiện nay, việc lập trình web đã trở lên đơn giản hơn rất nhiều với các phần mềm hỗ trợ, và các mã nguồn có sẵn: Worpress hay Drupal, Joomla… Qua thời gian làm việc trên mã nguồn Drupal, tôi nhận thấy Drupal là mã nguồn tuyệt với cho những...
Chi tiết

Cấu trúc theme trong WordPress

Học WordPress | Kiến thức WordPress cơ bản Hiểu được cấu trúc của một theme không chỉ giúp ta dễ dàng chỉnh sửa một theme nào đó dù cho bạn tự làm một theme, sử dụng framework theme hay sử dụng starter theme. Cấu trúc của một theme thường khá...
Chi tiết