Hướng dẫn upload web đã hoàn thiện lên Direct Admin

Single Blog Title

This is a single blog caption

Hướng dẫn upload web đã hoàn thiện lên Direct Admin

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách upload mã nguồn website của bạn lên hosting sử dụng control panel Direct Admin, đây là công việc  cần phải làm khi các bạn xây dựng hoàn thành webiste và muốn chạy trực tiếp trên một domain.

Một số lưu ý trước khi chuyển website từ localhost lên Direct Admin

  • Bạn phải tắt các plugin hỗ trợ tạo cache như WP Super Cache, W3 Total Cache và xóa nó đi. Sau khi chuyển lên host xong thì cài lại từ đầu.
  • Có một host sử dụng Direct Admin
  • Tên miền phải đã được trỏ về host.

Bước 1: Nén thư mục dự án ở localhost thành file zip

Đầu tiên , bạn hãy vào localhost tại thư mục C:\\xampp\htdocs\thư-mục-du-an chọn tất cả thư mục và tập tin có trong đó ấn chuột phải -> Add to archive ->archive format chọn zip là định dạng muốn nén -> nhấn OK

nén ảnh thành file zip

nén ảnh thành file zip

chọn định dạng zip

chọn định dạng zip

Bước 2: Xuất database ở localhost 

Để xuất được database trên localhost hãy truy cập vào phpMyAdmin theo địa chỉ http://localhost/phpMyAdmin và chọn database bạn đã cài đặt trước đó.

Sau đó chọn Export và ấn Go.

Bước 3: Upload và giải nén trên host

Tiếp đó bạn đăng nhập vào tài khoản host,  vào File Manager và upload tập tin nén website.zip lên thư mục gốc (public_html)

Tích chọn Upload files to current directory -> Choose file -> Uploads file

Sau đó chọn Extract để giải nén tập tin zip

Bước 4:Nhập database vào host

Đầu tiên ta tích chọn vào mục MySQL Management , sau đó chọn Create new Database để tạo database mới

Tiếp theo tích chọn phpMyAdmin trong MySQL Management

Đánh tài khoản đăng nhập database đã khởi tạo trước đó

Kích chọn vào database đã khởi tạo,và nhấn import và Go

Khi upload thành công Database, ta chỉnh lại đường dẫn web trong mục wp_option

 

Bước 5:Sửa tập tin cấu hình

Do trước đây chúng ta cài đặt web ở localhost nên thông tin database khác với trên host nên chúng ta phải sửa các thông tin đó lại cho khớp với thông tin database trên host thì website mới có thể chạy được.

Ta sửa wp-config.php trong thư mục public_html

Sửa lại DB_NAME, DB_USER, DB_PASSWORD của database đã tạo trước đó và nhấn save as

 

Bước 6:Cập nhật permalink

Bước cuối cùng, chúng ta đăng nhập vào website.Sau đó vào Setting -> Permalink và ấn nút Save Change để nó cập nhật lại permalink nếu bạn có thiết lập

Như vậy , chúng ta đã hoàn thành việc chuyển web đã hoàn thiện lên Direct Admin.Chúc các bạn thành công!

chat với thầy Dương