Góc thư giãn

Chia sẻ Thơ tình của dân IT

Rất nhiều người cho rằng dân IT là những con người khô khan, thiếu lãng mạng. Trên thực tế, chúng tôi những lập trình viên website đâu chỉ có biết đến máy vi tính và những dòng code, chúng tôi là những người vô cùng lạng mạng, yêu cái đẹp,...
Learn More
chat với thầy Dương