Hợp Đồng Khởi Tạo Hosting Cho Thực Tập Sinh

Single Blog Title

This is a single blog caption
Học thiết kế đồ họa ở đâu tại Hà Nội

Hợp Đồng Khởi Tạo Hosting Cho Thực Tập Sinh

Hợp Đồng Khởi Tạo Hosting Cho Thực Tập Sinh. Nhằm hỗ trợ tốt nhất cho quá trình thực tập lập trình website của sinh viên tại  Việt Tâm Đức. Công ty đã hỗ trợ 84,4% tổng số tiền khởi tạo hosting có thời hạn sử dụng trong 2 năm cho sinh viên thực tập. Trang web được up lên hosting do sinh viên thực tập tự thiết kế và quản trị. Đây cũng chính là sản phẩm để đánh giá năng lực của thực tập sinh trong suốt quá trình thực tập tại Việt Tâm Đức.

 

Mẫu hợp đồng khởi tạo hosting

 

Hợp đồng khởi tạo hosting

 

Hợp đồng khởi tạo hosting cho thực tập sinh tại VTD

chat với thầy Dương