Single Blog Title

This is a single blog caption
Lý do bạn nên học Corel draw tại Hoàng Mai của VTD

Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần thương mại và giáo dục Việt Tâm Đức

Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần thương mại và giáo dục Việt Tâm Đức
4.8 (96.73%) 55 votes

Cơ cấu tổ chức công ty

Chú thích:

Giám đốc : Dương Văn Bốn
Phó giám đốc: Hà Văn Thái, Võ Thị Thuỳ Dương Trưởng phòng dự án: Đặng Thị Dung
Trưởng phòng truyền thông: Nguyễn Thị Minh Huệ Trưởng phòng kỹ thuật: Nguyễn Văn Tiến
Phó phòng truyền thông: Nguyễn Văn Vũ Quản lý nhân sự: Lê Thị Hiền Thu